Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Tanya- és Falugondnokok Egyesülete

Alapképzés

A képzés célja a falu- és tanyagondnokok felkészítése a kistelepüléseken, tanyákon végzendő alapfokú szociális szolgáltató feladatok ellátására; a hivatalokkal, intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolattartásra; a rászorulóknak megfelelő segítségnyújtásra; emberi kapcsolatok ápolására a település lakosaival, rászorulóival; a hagyományok, az összefogás erősítésére, a közösségi alkalmak megteremtésére.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet szabályozza, hogy falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

A 260 órás (156 óra elmélet, 104 óra gyakorlat) tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik.

A képzés díja

A falu- és tanyagondnoki tanfolyam képzési díja 185.000.-Ft. (A képzési díj nem tartalmazza az esetlegesen igénybe kívánt venni szállás és étkezés költségeit.)

A képzés szervezését a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) látja el.

Képzőhelyek

- Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (Kecskemét)
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete (Miskolc)
- Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (Szombathely)

A falugondnoki képzés írásbeli, majd ezt követően szóbeli vizsgával zárul. Írásbeli feladat: dolgozat elkészítése a településről és a falugondnoki, tanyagondnoki munkáról – megadott szempontok alapján. Szóbeli vizsga: a dolgozat szóban történő megvédése a képzés végén vizsgabizottság előtt, valamint a falugondnoki munka szakmai szabályainak ismertetése kérdések alapján; gyakorlati vizsga, mely tartalmazza a tereptanár értékelését a terepgyakorlatokról, valamint a munkanaplót.

Nem bocsátható vizsgára az, akinek a képzésen igazolatlan hiányzása van, amíg az előadásokat nem pótolja. A gyakorlat teljesítése kötelező, abból felmentés nem adható. A Főigazgatóság a képzés teljesítésének igazolására - a sikeres záróvizsgát követően - a képzésen részt vevő személy részére tanúsítványt állít ki. A tanúsítvány a falugondnoki, tanyagondnoki munkakör betöltését teszi lehetővé. A tanúsítvány kiadásának feltételei: a képzésen való részvétel, írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladatok teljesítése. Ha a képzésre bejelentkezett személy a képzésen nem vesz részt, vagy igazolatlanul távol marad, abban az esetben a képzésre történő jelentkezésről szóló igazolás érvényét veszíti.

A képzésre való bejelentkezés

A képzésre történő jelentkezés folyamatos. A 2018-as képzések időpontjának pontos meghatározására a beérkező jelentkezések függvényében kerül sor, amelyről a jelentkezőket levélben értesítjük.

A jelentkezéseket a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. postacímre várjuk.

Képzésre a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete alapján készült, a kapcsolódó anyagoknál megtalálható jelentkezési lap (és a szükséges mellékletek) megküldésével a szolgáltatást fenntartónak kell bejelenteni a falugondnoki munkakörben alkalmazott személyt. A képzésre beiskolázást csak az nyerhet, aki kinevezett falugondnoki, tanyagondnoki munkakörben dolgozik főállású közalkalmazottként, vagy az önkormányzattal kötött feladatátvállalási szerződés alapján határozatlan idejű munkaszerződéssel.

 A jelentkezési díj összege: 10.000.- Ft (2018-ban)

A jelentkezési lap és a szükséges mellékletek beérkezését követően a Főigazgatóság a jelentkezési díjról szóló számlát eljuttatja a munkáltatónak. A számla kiegyenlítését követően kerül sor a képzésre történő jelentkezés visszaigazolására. A Főigazgatóság tájékoztatást ad a képzés várható időpontjáról, helyszínéről a bejelentkezett fenntartóknak.

A képzés térítésköteles. A képzéssel kapcsolatos költségek a jelentkező munkáltatóját terhelik. A Főigazgatóság a képzések indulása előtt számlát küld a beiskolázó munkáltatónak, nyolc napos fizetési határidővel. 2018-ban a falu- és tanyagondnoki képzési díjának összege személyenként: 185.000,- Ft.

A képzés alapképzés, így nem minősül a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott továbbképzési programnak, ezért elvégzésével továbbképzési pont nem szerezhető.

További információ

Intézmény: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postacím:1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

Ügyintéző: Bartus István
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefonszám: 06 70/ 505-6184

Oktatási program
Jelentkezési lap